Hand-painted staff
Ręcznie malowana buława
Sculpting    Zbrush    Textures    3D Coat
Rzeźbienie 3D    Zbrush    Tekstury    3D Coat

Art direction

Kierunek projektu

This time I tried to create something from scratch in new software to develop my skills. Based on my concepts I started sculpting in ZBrush. Then I did retopology, unwrapping, baking and hand-painting textures in 3DCoat with some support in Photoshop. I learned a lot thanks to this project. I'm going to prepare more awesome 3D stuff so stay tuned!

Tym razem spróbowałem stworzyć coś od podstaw w nowym oprogramowaniu, aby rozwinąć swoje umiejętności. Bazując na moich szkicach zacząłem od wyrzeźbienia modelu 3D w programie ZBrush. Następnie była retopolologia, unwrapping, baking i ręczne malowanie tekstur w 3DCoat z małym wsparciem w Photoshopie. Nauczyłem się bardzo dużo dzięki temu projektowi. Mam zamiar stworzyć więcej niesamowitych modeli 3D więc bądź czujny!