"The only way to do great work is to love what you do."
„Jedynym sposobem, aby robić coś wspaniałego, to robić to, co się kocha”.
- Steve Jobs

Hello!

Dzień dobry!

Nazywam się Damian Patkowski i jestem artystą 3D/grafikiem.
Doskonale odnajduję się w grafice wektorowej czy rastrowej. Wiem jak zaprojektować aplikację, stronę internetową, UI/UX dzięki wieloletniemu doświadczeniu i pracy. Bardzo dobrze radzę sobie w programach: Photoshop, Illustrator, Sketch, Principle. Jednak największą radość sprawia mi wszelkiego rodzaju projektowanie przedmiotów, obiektów, tekstur, modeli do gier. Pracuję wówczas w Blender 3D, ZBrush, 3DCoat czy Substance.

Lubię wyzwania, cały czas staram się rozwijać. Nic nie daje mi takiej satysfakcji jak coś, z czego później mogę być dumny.
Zostałem doceniony przez wielu klientów w Polsce oraz za granicą (m.in. z USA, Nowej Zelandii, Niemiec). Aplikacje, które zaprojektowałem zostały pobrane setki tysięcy razy, a gry spodobały się wielu fanom.

Szczególnie lubię projekty, w których mogę się wykazać swoją kreatywnością więc mam nadzieję, że będę w stanie pomóc i Tobie.

My name is Damian Patkowski and I am a 3D artist/graphic designer.
I have excellent skills in vector and raster graphics. I know how to design a mobile application, website, UI/UX thanks to many years of experience and hard work. I am proficient in Photoshop, Illustrator, Sketch, Principle. But what I enjoy the most is designing objects, 3D models, textures, and assets for games using 3D software: Blender 3D, Zbrush, 3DCoat, Substance.

I like challenges and developing myself every day and nothing is more satisfying to me than finishing a project that I can be proud of.
My skillset has been widely acknowledged by clients in Poland as well as abroad (eg. USA, New Zealand, Germany). The applications I have designed have been downloaded hundreds thousands of times, and the games have appealed to many fans.

I particularly enjoy working on projects that allow me to demonstrate my outstanding creativity so I hope I will be able to help you with something too.


Talk to me

Skontaktuj się ze mną

If you'd like to talk about a new project or want a bit more details about my capabilities, I'd love to talk to you too.

Jeśli chcesz porozmawiać o nowym projekcie lub chcesz dowiedzieć się więcej na temat moich możliwości, z przyjemnością z Tobą porozmawiam.

Let's talkPorozmawiajmy