Diablo III fanart
Textures    3D Modeling    Blender 3D    Illustrations
Tekstury    Modelowanie 3D    Blender 3D    Ilustracje

Art direction

Kierunek projektu

Kilka tygodni temu postanowiłem stworzyć fanart (pracę fana) Diablo III. Chciałem zrobić karykaturę gry. Więc postanowiłem, że zrobię zrzut ekranu, a następnie wymodeluję go w innej stylistyce.

Few weeks ago I decided to create a fanart of Diablo III. I wanted to make a caricature of this game. So I’ve decided to take a screenshot and then create a 3D model of that in different style.


Diablo III on Nintendo switch? Why not? This is how the game could look like if Nintendo created it. At least, I think so.
Diablo III na Nintendo Switch? Czemu nie? Tak mogłaby wyglądać gra, gdyby za jej stworzenie odpowiedzialne byłoby Nintendo. A przynajmniej tak mi się wydaje.