Icon packs
Paczki ikon
Icon design
Projekt ikony

Ikony aplikacji w systemie android różnią się od siebie. Jednak dzięki stworzonym przeze mnie paczkom można je podmienić, tak aby wszystkie były w jednym stylu.

Android app icons differ from one another, however thanks to these Icon packs they can be changed and maintained in the same unique style.

Goolors are simple icons without gradients in three different styles.

Goolors to proste ikony pozbawione gradientów w trzech stylach.

Ikony Touch were created in a material design style.

Ikony Touch zaprojektowane w stylu material design

Candy are sweet, candy-like icons perfect for Halloween!

Candy to słodkie, cukierkowe ikony w sam raz na Halloween!

Three Easy packs are raised icons with long shadow.

Trzy paczki Easy to wypukłe ikony z długim cieniem.