Flat Wallpapers
Illustration Icon design
Ilustracja Projekt ikony

Art Direction

Kierunek projektu

A wallpaper app for Android containing 342 various images. All backgrounds are divided into 14 categories – anyone can find something that suits their taste!

Aplikacja z tapetami na system android zawierająca około 342 zróżnicowanych obrazów. Tła podzielone są na 14 kategorii, z których każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

Google Play

Created using bright colors and simple shapes

Stworzone przy użyciu żywych barw oraz prostych kształtów