Cmooon
Branding Web design
Identyfikacja wizualna Strona internetowa

Cmooon

Wspólnie ze znajomym programistą połączyliśmy siły, aby stworzyć Cmooon. To pod tą nazwą developerską opublikowaliśmy grę Fly Up! oraz aplikację Time Store. Wszystkie elementy graficzne zostały zaprojektowane przeze mnie. Działanie aplikacji/gry to zasługa Łukasza.

I started Cmooon when I joined forces with my friend who’s a software developer. It was under this name that we released our game Fly Up! and Time Store app. All the elements of graphic design were created by me. All the other functionalities of the game/app were Łukasz’s contribution.

View WebsiteStrona internetowa

Logo construction

Konstrukcja logo

Baza logo to pięciokąt, któremu odpowiednio zaokrągliłem rogi. Wewnątrz znajduje się dopasowana do niego — litera C (Cmooon). Cały kształt został jeszcze obrócony o 15 stopni, dzięki czemu stworzyłem unikalne logo.

The base of the logo is a pentagon, where I softened the edges accordingly. Inside it there’s a fitted letter C (Cmooon). The whole shape was also tilted by 15 degrees, giving me a unique logo.

Sizing and area of isolation

Rozmiar oraz pole ochronne znaku

Logo powinno być zawsze otoczone czystą przestrzenią, w której nie może się znaleźć żadne inne logo, tekst czy jakakolwiek grafika. Przestrzeń ta nazywana jest "polem ochronnym znaku". Ma to na celu zachowanie czytelności logo na wszelkich powierzchniach, na których będzie ono stosowane. Pole ochronne znaku jest obliczanie na podstawie 'X'. Wartość 'X' to dokładna odległość pomiędzy kształtem logo a tekstem bądź innym obiektem. Minimalne pole ochronne to 1 'X' dookoła logo.

The logo should always be surrounded by an area of clear space to ensure no other logos, text or graphic elements overpower it. This blank space is called an 'area of isolation'. This is to keep the logo legible on all surfaces where it will be used. Area of isolation is calculated using an 'X' value. 'X' is a distance between the logo shape and the typography or other objects. The minimum area of isolation is 1 'X' around the logo shape.

Website