Barnyard Creative
Branding
Identyfikacja wizualna

Barnyard Creative

Barnyard Creative to firma z korzeniami wiejskimi w ich logo widnieje prosiak ze skrzydłami i nawet szef nazywany jest farmerem. Zostałem poproszony o przeprojektowanie logo firmy.

Barnyard Creative is a company with rural foundations and their logo features a piglet with wings; interestingly, even their CEO is called a “head farmer”. I was asked to re-design the company’s logo.

Dotychczasowe logo posiadało wiele kątów, zagięć, przez co z większej odległości ciężko było domyślić się, co przedstawia. Skrzydła mogły się mylić z peleryną superbohatera. Wiele zmarszczek i fałd dodawało świni lat, a pochylona w dół głowa nie napawała optymizmem.

Projektując nowe logo, starałem się poprawić wszystkie te elementy. Tak powstała znacznie młodsza świnka, pełna energii, z rozpostartymi skrzydłami, z głową skierowaną ku górze.

The previous logo contained many sharp edges and folds which made it more difficult to discern what it portrayed, especially from the distance. The wings could have been easily confused for a superhero cape. The numerous wrinkles and folds made the piglet look much older and its head tilted downwards did not make it look joyful.

While designing the new logo I aimed to improve all these elements. That’s how a new, much younger and full of energy piglet came to life – with its wings widely spread and head looking up.