Time Store
UI/UX Web design Icon design Photography
UI/UX Strona internetowa Projekt ikony Fotografia

Art direction

Kierunek projektu

Aplikacja umożliwiająca dowolnemu użytkownikowi posiadającemu smartphone z systemem Android konfigurację oraz zmianę podstawowej tarczy smartwatch’a.

An app that allows any Android smartphone user to configure or change the basic face of the smartwatch.

View WebsiteStrona internetowaLogotype

Logotyp

The logo should always be surrounded by an area of clear space to ensure no other logos, text or graphic elements overpower it. This blank space is called an 'area of isolation'. This is to keep the logo legible on all surfaces where it will be used. Area of isolation is calculated using an 'X' value. 'X' is a distance between the logo shape and the typography or other objects. The minimum area of isolation is 1 'X' around the logo shape.

Logo powinno być zawsze otoczone czystą przestrzenią, w której nie może się znaleźć żadne inne logo, tekst czy jakakolwiek grafika. Przestrzeń ta nazywana jest "polem ochronnym znaku". Ma to na celu zachowanie czytelności logo na wszelkich powierzchniach, na których będzie ono stosowane. Pole ochronne znaku jest obliczanie na podstawie 'X'. Wartość 'X' to dokładna odległość pomiędzy kształtem logo a tekstem bądź innym obiektem. Minimalne pole ochronne to 1 'X' dookoła logo.
Application

Aplikacja

Time Store is an app for android wear that will help you turn your dull watch face into something extraordinary. Choose from the wide variety of patterns and change your watch face in just one click!
Each watch face was appropriately optimised so your smartwatch can last as long as possible!

Time Store to aplikacja na Android Wear, dzięki której zmienisz swoją nudną tarczę zegarka w coś niespotykanego. Wybierz spośród wielu tarczy i zmień ją jednym kliknięciem!
Każda tarcza jest zoptymalizowana tak, aby twój smartwatch działał, jak najdłużej.