Poly Wally
3D Modeling    Blender 3D
Modelowanie 3D    Blender 3D

Low poly renders which are 3D models with a small number of vertex. Illustrations present the world in an angular way.

Rendery low poly, czyli modele 3D z małą liczbą wierzchołków. Ilustracje przedstawiające świat w „kanciastej” odsłonie.