Low poly Bear
Niedźwiedź low poly
Low poly Illustration
Low poly Ilustracja

Bear illustration
Ilustracja niedźwiedzia

I created this illustration in my spare time and then published on my dribbble account. After some time it was found by nu3 company from Berlin who asked me for rights to this illustration. It is currently being used on most of their nutrition products.

Stworzyłem tę ilustrację w wolnym czasie i opublikowałem na dribbble. Po jakimś czasie znalazła ją firma nu3 z siedzibą w Berlinie. Zapytali mnie o możliwość wykorzystania grafiki. Dziś ilustracja znajduje się na większości produktów tej firmy.


"nu3 is a leading supplier of nutrients and supplements to the European market. Our portfolio of products is aimed at helping people to live healthier lives and to improve sporting performance. Our online store makes managing your nutrition a quick and simple process. Our team of sports scientists, physicians and expert nutritionists is dedicated to providing you with innovative and ground-breaking products designed to improve your overall well-being."

nu3 jest wiodącym dostawcą substancji odżywczych i suplementów na rynek europejski. Nasze portfolio produktów ma na celu pomoc ludziom w zdrowszym życiu oraz poprawie wyników sportowych. Nasz sklep internetowy sprawia, że zarządzanie żywieniem jest szybkie i proste. Nasz zespół naukowców zajmujących się sportem, lekarzy i doświadczonych dietetyków poświęca się dostarczaniu innowacyjnych i przełomowych produktów mających na celu poprawę ogólnego samopoczucia.”

Illustration looks very good on the company's products. The packaging design was created by nu3.
Ilustracja wygląda bardzo dobrze na produktach firmy. Opakowanie zostało zaprojektowane przez nu3.