Animal logos
Loga zwierząt
Logo design
Projekt loga

The challenge
Wyzwanie

I decided to challenge myself and check if I would be able to create one logo of an animal each day. The task wasn't easy because every day I started with another letter of the alphabet and it required intensive work throughout the whole day.

Each logo is made by me and if you are interested in using it, please contact me to acquire all necessary files and the rights to use it.

Postanowiłem rzucić sobie wyzwanie i sprawdzić, czy będę w stanie stworzyć jedno logo zwierzęcia każdego dnia. Zadanie nie należało do łatwych, ponieważ codziennie zaczynałem z inną literą alfabetu oraz wymagało to intensywnej pracy przez cały dzień.

Każde logo jest wykonane przeze mnie i jeśli jesteś zainteresowany jego wykorzystaniem, proszę, skontaktuj się ze mną w celu nabycia wszystkich niezbędnych plików oraz praw na jego wykorzystanie.

Letter: A
Animal: Alligator
Date: 31 January 2018
Logo for sale: $350

Litera: A
Zwierze: Aligator
Data: 31 Styczeń 2018
Logo na sprzedaż: $350

Letter: C
Animal: Crab
Date: 02 February 2018
Logo for sale: $320

Litera: C
Zwierze: Krab (Crab)
Data: 02 Luty 2018
Logo na sprzedaż: $320

Letter: E
Animal: Elephant
Date: 04 February 2018
Logo for sale: $400

Litera: E
Zwierze: Słoń (Elephant)
Data: 04 Luty 2018
Logo na sprzedaż: $400

Letter: G
Animal: Giraffe
Date: 06 February 2018
Logo for sale: $320

Litera: G
Zwierze: Żyrafa (Giraffe)
Data: 06 Luty 2018
Logo na sprzedaż: $320

Letter: I
Animal: Ibis
Date: 08 February 2018
Logo for sale: $320

Litera: I
Zwierze: Ibis
Data: 08 Luty 2018
Logo na sprzedaż: $320

Letter: K
Animal: Koala
Date: 10 February 2018
New owner: Company from California, USA

Litera: K
Zwierze: Koala
Data: 10 Luty 2018
Nowy właściciel: Firma z Kalifornii, USA

Letter: M
Animal: Mouse
Date: 12 February 2018
Logo for sale: $320

Litera: M
Zwierze: Mysz
Data: 12 Luty 2018
Logo na sprzedaż: $320

Letter: O
Animal: Owl
Date: 14 February 2018
Logo for sale: $200

Litera: O
Zwierze: Sowa (Owl)
Data: 14 Luty 2018
Logo na sprzedaż: $200

Letter: Q
Animal: Quokka
Date: 16 February 2018
Logo for sale: $250

Litera: Q
Zwierze: Kuoka (Quokka)
Data: 16 Luty 2018
Logo na sprzedaż: $250

Letter: S
Animal: Seahorse
Date: 18 February 2018
Logo for sale: $320

Litera: S
Zwierze: Konik morski (Seahorse)
Data: 18 Luty 2018
Logo na sprzedaż: $320

Letter: U
Animal: Urial
Date: 20 February 2018
Logo for sale: $350

Litera: U
Zwierze: Owca stepowa (Urial)
Data: 20 Luty 2018
Logo na sprzedaż: $350

Letter: W
Animal: Wasp
Date: 22 February 2018
Logo for sale: $400

Litera: W
Zwierze: Osa (Wasp)
Data: 22 Luty 2018
Logo na sprzedaż: $400

Letter: Y
Animal: Yak
Date: 24 February 2018
New owner: Company from Malaysia

Litera: Y
Zwierze: Jak (Yak)
Data: 24 Luty 2018
Nowy właściciel: Firma z Malezji