Diablo III fanart
3D

Art direction

Kierunek projektu

Kilka tygodni temu postanowiłem stworzyć fanart (pracę fana) Diablo III. Chciałem zrobić karykaturę gry. Więc postanowiłem, że zrobię zrzut ekranu, a następnie wymodeluję go w innej stylistyce.

Few weeks ago I decided to create a fanart of Diablo III. I wanted to make a caricature of this game. So I’ve decided to take a screenshot and then create a 3D model of that in different style.


Diablo III on Nintendo switch? Why not? This is how the game could look like if Nintendo created it. At least, I think so.
Diablo III na Nintendo Switch? Czemu nie? Tak mogłaby wyglądać gra, gdyby za jej stworzenie odpowiedzialne byłoby Nintendo. A przynajmniej tak mi się wydaje.