"The only way to do great work is to love what you do."
„Jedynym sposobem, aby robić coś wspaniałego, to robić to, co się kocha”.
- Steve Jobs

Hello!

Witam!

Nazywam się Damian Patkowski i jestem grafikiem. Doskonale odnajduję się w grafice wektorowej czy rastrowej, jednak od jakiegoś czasu dwa wymiary przestały mi wystarczać. Dlatego z wielką przyjemnością pracuję również w 3D. Szczególnie lubię projekty, w których mogę się wykazać swoją kreatywnością.

Moje umiejętności zostały docenione przez klientów w Polsce oraz za granicą. Czasami zatracam się w grafice komputerowej, szlifując swoje umiejętności. Bardzo dobrze radzę sobie w programach: Photoshop, Illustrator, Sketch, Principle czy Blender 3D. Ostatnio zacząłem również szlifować swoje umiejętności w bardziej zaawansowanych programach 3D, takich jak ZBrush czy 3DCoat. Nic nie daje mi takiej satysfakcji jak projekt, z którego później mogę być dumny.
Prywatnie natomiast uwielbiam pizzę, jasne piwo oraz Nintendo.

My name is Damian Patkowski and I am a graphic designer. I have excellent skills in vector and raster graphics, however, as of recently, I have also started taking on various 3D projects. I particularly enjoy working on projects that allow me to demonstrate my outstanding creativity.

My skillset has been widely acknowledged by the clients in Poland, as well as abroad. I often like to lose myself in graphic design which allows me to polish my existing skills. I am proficient in Photoshop, Illustrator, Sketch, Principle and Blender 3D. I also improve my skills in more advanced 3D software such as ZBrush or 3DCoat. Nothing is more satisfying to me than finishing a project that I can be proud of.
In terms of my personal life - I love pizza, lager beer, and Nintendo.Talk to me

Skontaktuj się ze mną

If you'd like to talk with me about a new project or want a bit more details about my capabilities, I'd love to talk to you too.

Jeśli chcesz porozmawiać ze mną o nowym projekcie lub chcesz dowiedzieć się więcej na temat moich możliwości, z przyjemnością z Tobą porozmawiam.

Let's talkPorozmawiajmy